Về dự Hội nghị sơ kết HKI cấp tiểu học năm học 2018 – 2019

Về mời dự chuyên đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử – địa lý địa phương” – cấp Tiểu học

31/12/2019 0:0

Kính gửi các Phòng GIáo dục và Đào tạo quận huyện thư mời số 254/TM-GDĐT-VP về dự chuyên đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử – địa lý địa phương” – cấp Tiểu học vào lúc 07g30 ngày 10/1/2020 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – 01 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TPHCMLiên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …