Về giải quyết các phản ánh của cha mẹ học sinh Trường TIểu học Trần Thị Bưởi – Quận 9 – Văn Phòng Sở

Về giải quyết các phản ánh của cha mẹ học sinh Trường TIểu học Trần Thị Bưởi – Quận 9 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …