Về góp ý Dự thảo thông số kỹ thuật của nhóm danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc) – Phòng KHTC

Về góp ý Dự thảo thông số kỹ thuật của nhóm danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …