Về hướng dẫn triển khai Hệ thống khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Chính trị tư tưởng

Kính gửi: Trưởng phòng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều bậc học, thủ trưởng đơn vị trực thuộc, GĐ trung tâm GDNN-GDTX, GDTX

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …