Về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022, việc học sinh chuyển trường, và rèn luyện, kiểm tra lại trong hè cấp tiểu học – Phòng Giáo dục Tiểu học

Về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022, việc học sinh chuyển trường, và rèn luyện, kiểm tra lại trong hè cấp tiểu học – Phòng Giáo dục Tiểu học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …