Về khảo sát việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng năm học 2020 – 2021 tại các đơn vị Trung cấp – Cao đẳng trực thuộc Sở – Phòng Chính trị tư tưởng

Về khảo sát việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng năm học 2020 – 2021 tại các đơn vị Trung cấp – Cao đẳng trực thuộc Sở – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …