Về mời dự họp chuyên môn (Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT.GDTX, TT.GDNN-GDTX) – Văn Phòng Sở

Về mời dự họp chuyên môn (Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT.GDTX, TT.GDNN-GDTX) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …