Về mời tham dự buổi họp tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn CBQL bậc học Mầm non – Phòng TCCB

Về mời tham dự buổi họp tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn CBQL bậc học Mầm non – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …