Về mời tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc – Phòng TCCB

Về mời tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …