Về mời tham dự lớp tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (có điều chỉnh) – Văn Phòng Sở

Về mời tham dự lớp tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (có điều chỉnh) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …