Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo quy định giãn cách của Ủy ban nhân dân Thành phố – Văn Phòng Sở

Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo quy định giãn cách của Ủy ban nhân dân Thành phố – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. – Phòng Khảo Thí …