Về nhắc các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Phòng TCCB

Về nhắc các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …