Về nhắc gửi hồ sơ đánh giá, phân loại Quý I năm 2022 theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND HĐND Thành phố – Phòng TCCB

Về nhắc gửi hồ sơ đánh giá, phân loại Quý I năm 2022 theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND HĐND Thành phố – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …