Về nhắc nộp hồ sơ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021 (lần 2) – Phòng TCCB

Về nhắc nộp hồ sơ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021 (lần 2) – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …