Về rà soát, báo cáo số lượng, danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nâng trình độ chuẩn được đào tạo giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ – Phòng TCCB

Về rà soát, báo cáo số lượng, danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nâng trình độ chuẩn được đào tạo giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …