Về rà soát chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin – Phòng TCCB

Về rà soát chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …