Về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc tổ chức các hoạt động, lễ hội, sự kiện

Cập nhật: 9:27, 19/10/2020 Lượt đọc: 335

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; Công văn số 3457/UBND-VX ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc tổ chức các hoạt động, lễ hội, sự kiện

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …