Về thời gian tập huấn chương trình "Tư duy thời đại số" – TTTT&CTGD

Về thời gian tập huấn chương trình "Tư duy thời đại số" – TTTT&CTGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …