Về tổ chức Hội nghị tập huấn "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công" – Văn Phòng Sở

Về tổ chức Hội nghị tập huấn "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công" – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …