Về tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (khóa tháng 10 năm 2020) – Phòng TCCB

Về tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (khóa tháng 10 năm 2020) – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …