Về triển khai Kế hoạch số 105/KH-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phòng TCCB

Về triển khai Kế hoạch số 105/KH-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …