Về triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 – Phòng Chính trị tư tưởng

Về triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …