Về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021). – VP Đảng Ủy

Về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021). – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …