Về vận động đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" Thành phố năm 2019 – Văn Phòng Sở

Về vận động đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" Thành phố năm 2019 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …