Về việc báo cáo công tác Phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021. – Phòng Chính trị tư tưởng

Về việc báo cáo công tác Phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …