Về việc báo cáo tình hình sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị sau khi được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập) – Phòng Kế hoạch Tài chính

Về việc báo cáo tình hình sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị sau khi được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập) – Phòng Kế hoạch Tài chính

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …