Về việc chấn chỉnh tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ – tin học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 1146/SGDĐT-NCL

(Tin khẩn) : Về việc rà soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự, tình hình hoạt động của Trường ngoài công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý (Nhắc lần 1).

2/12/2021 14:2

Về việc rà soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự, tình hình hoạt động của Trường ngoài công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lýLiên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …