Về việc cung cấp thẻ khách liên hệ công tác văn thư cho các đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 – Văn Phòng Sở

Về việc cung cấp thẻ khách liên hệ công tác văn thư cho các đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …