Về việc cung cấp thông tin về tình hình tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô tại đơn vị. – Phòng Chính trị tư tưởng

Về việc cung cấp thông tin về tình hình tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô tại đơn vị. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …