Về việc hướng dẫn báo cáo công tác chính trị tư tưởng trong năm học 2020 – 2021. – Phòng Chính trị tư tưởng

Về việc hướng dẫn báo cáo công tác chính trị tư tưởng trong năm học 2020 – 2021. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …