Về việc hướng dẫn các trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thành lập hội đồng trường theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Phòng Tổ chức Cán bộ

Về việc hướng dẫn các trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thành lập hội đồng trường theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Phòng Tổ chức Cán bộ

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …