Về việc hưởng ứng tham gia "Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam". – VP Công Đoàn

Về việc hưởng ứng tham gia "Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam". – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …