Về việc: Mời dự lớp tập huấn về “Công tác quản lý các chương trình tiếng Anh bổ trợ và Giáo viên bản ngữ” cấp Tiểu học – Hè 2018 – Phòng Tiểu Học

“Công tác quản lý các chương trình tiếng Anh bổ trợ và Giáo viên bản ngữ” cấp tiểu học.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …