Về việc tạm hoãn tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và Tuyên dương phong trào thi đua "Giỏi việc trường – Đảm việc nhà" giai đoạn 2016 – 2020. – VP Công Đoàn

Về việc tạm hoãn tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và Tuyên dương phong trào thi đua "Giỏi việc trường – Đảm việc nhà" giai đoạn 2016 – 2020. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …