Về việc thu giá dịch vụ tuyển sinh năm 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập và ngoài công lập, Giám đốc TT.GDNN-GDTXX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Về việc thu giá dịch vụ tuyển sinh năm 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập và ngoài công lập, Giám đốc TT.GDNN-GDTXX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …