Trường THPT Hưng Đạo - 120/29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Trang chủ / HĐQT – Ban giám hiệu

HĐQT – Ban giám hiệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà:     Phạm Thị Hải Ngọc– Chủ tịch HĐQT

Bà:    Trương Thị Phấn – Phó Chủ tịch HĐDT

Bà:    Nguyễn Mai Tiểu Hương – Thành viên HĐQT

Ông:  Phạm Trung Nhân – Thành viên HĐQT

Ông:  Phạm Ngọc Lan– Thành viên HĐQT

BAN GIÁM HIỆU

Bà:    Phạm Thị Hải Ngọc – Hiệu Trưởng

Ông: Phạm Trung Nhân – Phó Hiệu Trưởng