Trường THPT Hưng Đạo - 103 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Trang chủ / HĐQT – Ban giám hiệu

HĐQT – Ban giám hiệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà:     Phạm Thị Hải Ngọc– Chủ tịch HĐQT

Bà:    Trương Thị Phấn – Phó Chủ tịch HĐDT

Bà:    Nguyễn Mai Tiểu Hương – Thành viên HĐQT

Ông:  Phạm Trung Nhân – Thành viên HĐQT

Ông:  Phạm Ngọc Lan– Thành viên HĐQT

BAN GIÁM HIỆU

Bà:    Phạm Thị Hải Ngọc – Hiệu Trưởng

Ông: Phạm Trung Nhân – Phó Hiệu Trưởng