CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Học sinh học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi theo học tại trường, học sinh sẽ hoàn thành chương trình Giáo dục Phổ thông Việt Nam, tốt nghiệp Trung học Phổ thông, được cấp Bằng Tú Tài và được trang bị kiến thức để thi vào các trường Đại học- Cao đẳng.

– Luyện thi từ đầu cấp. Có phòng thực hành thí nghiệm, phòng thực hành tin học, nâng cao năng lực từng học sinh.

– Học sinh được bồi dưỡng Trí- Đức- Thể- Mỹ, rèn luyện Kỹ năng sống, được tham gia các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt dã ngoại nhằm phát triển toàn diện và hoàn thiện bản thân.

– Giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh bằng phương pháp dạy học hiện đại, được xây dựng theo định hướng đánh giá, phát triển năng lực học sinh, phát huy tính năng động, tích cực để học sinh có đầy đủ năng lực bước vào giảng đường Đại học và dấn thân và cuộc đời.