NĂM HỌC 2022- 2023

KHỐI HỌC 1 BUỔI HỌC 2 BUỔI BÁN TRÚ NỘI TRÚ
10 1.700.000 2.700.000 3.700.000
11 1.800.000 2.800.000 3.900.000
12 2.200.000 (Học 2 buổi + Truy bài) 3.700.000 4.200.000

TẤT CẢ PHÒNG HỌC ĐỀU CÓ MÁY LẠNH + MÁY CHIẾU

Chính sách miễn giảm:

  • Miễn học phí tháng đầu tiên cho 10 học sinh đăng ký học lớp 10 sớm nhất.
  • Giảm 25% học phí cho các em học sinh giỏi
  • Giảm 10%- 20% học phí cho các em học sinh khá thuộc diện chính sách.
  • Giảm 20% học phí tháng đầu tiên cho học sinh lớp 10 đóng học phí trước ngày 08/08/2022.
  • Giảm 10% trên tổng số tiền học phí cho học sinh đóng tiền học phí cả năm học.
  • Giảm 5% trên tổng số tiền học phí cho học sinh đóng tiền học phí nguyên học kỳ học.