Các hoạt động học tập, phong trào trường THPT Hưng Đạo