sach3

 

Đọc tiểu thuyết Hồng Phong (Đào Trinh Nhất), nhà văn Thao Thao Cao Bá Thao (1912-1994) cho rằng: “Lúc sinh thời, Đào quân đến đâu được hoan nghênh đến đấy: Từ Bắc chí Nam chỗ nào cũng được làng văn, làng báo khâm phục và bạn đọc hoan nghênh. Làng văn nhìn nhận ở Đào quân, một người xem rộng, nhớ nhiều. Làng báo nhìn nhận ở Đào Quân một nhà ngôn luận cực kỳ đanh thép. Bạn đọc nhìn nhận ở Đào quân một nguồn văn vô tận. Ai đọc Kẻ Bán Trời, Bùi Thị Xuân, Lê Văn Khôi đăng trong Trung Bắc Chủ Nhật mà không phải nhận thấy tác giả là người có tài kéo dài nghìn trang như bỡn.”

Thao Thao

(Hà Nội, ngày 10/3/1951)

 

(Sách hiện có tại thư viện trường)