LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II (NH:2015-2016)

(Kèm theo Kế hoạch số 56/KH-THPTHĐ, ngày 31/3/2016 của Hiệu trưởng trường THPT Hưng Đạo)

Kỳ thi HKII sẽ diễn ra vào các ngày 19, 20, 21, 22/4/2016 với các khối 10, 11.

Khối 10: Thi buổi sáng.

Khối 11: Thi buổi chiều.

Kính mong quý vị phụ huynh dành chút thời gian kiểm tra việc học bài và ôn bài của các em học sinh tại nhà để các em có kết quả kiểm tra tốt.

Ngày Thi Buổi Môn Thi Thời gian Giờ tập trung tại
phòng thi
Giờ phát đề Bắt đầu tính giờ Giờ thu bài
Thứ 3
19/04/2016
Sáng Văn 90′ 06h30′ 06h40′ 06h45′ 08h15′
45′ 08h30′ 08h40′ 08h45′ 09h30′
Thứ 4
20/4/2016
Sáng Hóa 45′ 06h30′ 06h40′ 06h45′ 07h30′
Sử 45′ 07h50′ 07h50′ 08h00′ 08h45′
Thứ 5
21/4/2016
Sáng Sinh 45′ 06h30′ 06h40′ 06h45′ 07h30′
Địa 45′ 07h50′ 07h50′ 08h00′ 08h45′
Thứ 6
22/4/2016
Sáng Toán 90′ 06h30′ 06h40′ 06h45′ 08h15′
Anh 60′ 08h30′ 08h40 08h45′ 09h45′
Thứ 3
19/04/2016
Chiều Văn 90′ 12h45′ 12h55′ 13h00′ 14h30′
45′ 15h00′ 15h10′ 15h15′ 16h00′
Thứ 4
20/4/2016
Chiều Hóa 45′ 12h45′ 12h55′ 13h00′ 13h45′
Sử 45′ 14h05′ 14h10′ 14h15′ 15h00′
Thứ 5
21/4/2016
Chiều Sinh 45′ 12h45′ 12h55′ 13h00′ 13h45′
Địa 45′ 14h05′ 14h10′ 14h15′ 15h00′
Thứ 6
22/4/2016
Chiều Toán 90′ 12h45′ 12h55′ 13h00′ 14h30′
Anh 60′ 15h00′ 15h10′ 15h15′ 16h15′