Học sinh khối 12 vừa đậu tốt nghiệp THPT Quốc Gia liên hệ phòng Văn phòng (cô Luân) để nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019; Học bạ THPT.

  • Phụ huynh khi nhận thay, vui lòng đem theo giấy CMND.
  • Thời gian nhận từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (Thời gian làm việc: Sáng 07 giờ – 11 giờ; Chiều: 14 giờ – 16 giờ 30)