Nhà trường thông báo tới phụ huynh và học sinh về việc cho học sinh tạm dừng đến trường từ Thứ ba (02.02.2021), thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên Internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19.

Trân trọng.