CÁCH NỘP HỒ SƠ ONLINE

CÁCH 1: Phụ huynh mở camera điện thoại, quét mã QR code lấy link đăng ký tuyển sinh theo hình mã QR code trong ảnh phía dưới

CÁCH 2: Phụ huynh Click vào đây để truy cập vào đường link, sau đó điền thông tin lên biểu mẫu đăng ký tuyển sinh online của nhà trường.