Vào ngày 04/10/2021, các bạn học sinh trường THPT Hưng Đạo đã tham gia chuyên đề: Cách phòng bệnh sốt xuất huyết dưới hình thức lớp học online.

Qua buổi chuyên đề này, các bạn đã hiểu về đặc điểm của bệnh sốt xuất huyết, thời gian hay diễn ra dịch sốt xuất huyết trong năm, sự nguy hiểm của bệnh và cách phòng bệnh sốt xuất huyết.