Vào ngày 11/10/2021, các bạn học sinh trường THPT Hưng Đạo đã tham gia chuyên đề: “Chăm sóc sức khoẻ môi trường trong nhà trong bối cảnh dịch Covid-19” với hình thức lớp học online.

Buổi chuyên đề này đã giúp các bạn học sinh hiểu về các vấn đề:

  • Môi trường lây truyền virus Covid-19
  • Vai trò trẻ em trong đại dịch Covid-19
  • Chăm sóc sức khoẻ môi trường trong nhà cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19
  • Tạo thói quen tốt trong đại dịch Covid-19 để tránh bị nhiễm bệnh.