Đây là mã QR Code để khai báo y tế khi giáo viên, học sinh, phụ huynh và khách đến liên hệ công tác tại trường THPT Hưng Đạo.

Cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, quý phụ huynh và quý khách đến trường THPT Hưng Đạo vui lòng quét mã QR bằng ứng dụng PC-Covid hoặc Sổ sức khoẻ điện tử để khai báo y tế.

Trân trọng!