Sáng nay, ngày 05/9/2023, trường THPT Hưng Đạo đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024. 

Tiếng trống trường đã điểm, một năm học mới chính thức bắt đầu. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường THPT Hưng Đạo quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tích cực, chủ động, sáng tạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc, học tập có hiệu quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.