[googlemap src=”https://maps.google.com/?q=103 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh” width=”620″ height=”500″ align=”aligncenter”]