Lưu trữ thẻ: hoc phi

Giá biểu học hàng tháng

NĂM HỌC 2022- 2023 KHỐI HỌC 1 BUỔI HỌC 2 BUỔI BÁN TRÚ NỘI TRÚ 10 1.700.000 2.700.000 3.700.000 11 1.800.000 2.800.000 3.900.000 12 2.200.000 (Học 2 buổi + Truy bài) 3.700.000 4.200.000 TẤT CẢ PHÒNG HỌC ĐỀU CÓ MÁY LẠNH + MÁY CHIẾU Chính sách miễn giảm: Miễn học …

Xem thêm »

Chính sách miễn giảm

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM:  Giảm 25% học phí cho các em học sinh giỏi Giảm 10%- 20% học phí cho các em học sinh khá thuộc diện chính sách. Giảm 20% học phí tháng đầu tiên cho học sinh lớp 10 đóng học phí trước ngày 08/08/2022.  Giảm 10% trên …

Xem thêm »